Rodzaje przetargów

Polskie przepisy prawa przewidują różne formy przetargów, czyli zawierania umów, które najczęściej opiewają na wysokie kwoty i dotyczą ogromnych projektów czy planów. Większość znanych i dużych firm takich jak Enea, Tauron czy PKP przetargi ze strony www.pressinfo.pl umieszczają na specjalnych platformach. Na platformach tych wskazane jest o jaki rodzaj przetargu chodzi, jakie są stawiane wymogi podmiotom stającym do przetargu i inne dane.

Ogólnie znanym rodzajem przetargu jest aukcja. Aukcja zazwyczaj jest przeprowadzana na żywo, ale może być także dokonana online. Aukcja zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wyróżnia się ustnym oraz bezpośrednim trybem składania ofert. Często do charakterystycznych cech aukcji zalicza się uzgodnienie, że sprzedający nie może wycofać się z aukcji bez względu na wylicytowaną ostatecznie cenę.

Inne rodzaje przetargu?

Oczywiście istnieją także inne formy przetargu, do których zaliczamy dialog konkurencyjny(szczególna forma przetargu, gdzie zamawiający przeprowadza z potencjalnymi wykonawcami konsultacje w formie dialogu), konkurs, licytacja elektroniczna, negocjacje (z ogłoszeniem – konkurencyjna forma udzielania zamówień publicznych, bez ogłoszenia), przetarg (ograniczony, nieograniczony) i w końcu zapytanie o cenę (uproszczony tryb udzielenia zamówienia, gdzie obowiązują progi wartościowe ustalone prawem UE) . Ogłaszane przez PKP przetargi są zazwyczaj ogłaszane na podstawie uchwały zarządu PKP S.A. Przede wszystkim przetargi ogłaszane są na świadczenie usług takich jak przeprowadzenie audytu, wykonywanie usługi okresowych przeglądów, bieżącego utrzymania, serwisowania systemów teletechnicznych czy opracowanie konkretnej dokumentacji. PKP ustaliła także zgodnie z uchwałą zarządu PKP S.A. procedurę udzielania zamówień, a także opracowała kodeks etyki, w którym wskazała wartości jakimi kieruje się Grupa oraz normy postępowania, które są pożądane.

 

Autor zdjęcia: wocintechchat.com